number Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) saymak; hesap etmek; numara koymak; ihtiva etmek; sayısını sınırlandırmak He numbers eighty years Seksen yaşındadır We number fifty men Elli kişiyiz
    • (i) sayı, adet, numara, rakam; (çoğ) çokluk; gram bir kelimenin tekil veya çoğul olmasına göre hali; müzik parçası numbers (i), numbers game gangsterlerin düzenlediği bir çeşit piyango a number of birtakım, birkaç back number bir mecmuanın eski sayılarından biri; ABD, (kdili) geri kafalı kimse, modası geçmiş şey beyond number sayısız, sayılamaz cardinal number asıl sayı cute number çekici ve sevimli kız fractional number kesirli sayı get veya have one's number içini okumak his opposite number karşı tarafta aynı yeri işgal eden kimse imaginary number sanal sayı irrational number yadrasyonel sayı Look out for number one Kendi çıkarına bak ordinal number sıra sayısı prime number asal sayı rational number rasyonel sayı whole number tam sayı with out number sayısız, hesapsız numberless (s) sayısız, hesapsız
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor