no Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (çoğ nos) (kıs) number
    • (z), (s), (i) (çoğ noes) (noz) hayır, yok, değil; (s) hiç, hiç bir; (i) yok cevabı, hayır kelimesi; olumsuz oy veya karar; olumsuz oy, olumsuz oy veren kimse no better than dan daha iyi olmayan No dice argo Olmaz Olmayacak no end of talk sonu gelmez laf no man's land iki cephe arasında sahipsiz arazi parçası; çok tehlikeli bölge No sooner said than done Söz ağızdan çıkar çıkmaz yapılır no whit hiç, katiyen no wonder hiç garip değil, pek tabii by no means hiç, katiyen He no longer comes here Artık buraya gelmiyor I want no more of it Bu kadarı yeter Sözü uzatma in no time hemen, derhal in no wise hiç bir suretle It's no joke Kolay iş değil Şakaya gelmez The noes have it Aleyhtarlar kazandı
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor