national Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s, i milli, ulusal, millete ait; i yurttaş, vatandaş national anthem milli marş veya şarkı National Assembly Millet Meclisi national bank milli banka; Amerika'da bankınot çıkarmaya yetkisi olan banka national church bir devletin resmi kilisesi national committee ABD bir partinin yürütme kurulu national congress millet meclisi national debt devlet borcu National Gallery Londra'da bir resim müzesi National Guard ABD'nde milis teşkilâtı national monument milli anıt national park milli park nationalism i milliyetçilik, ulusçuluk, milletseverlik nationalist i milliyetçi nationalis'tic s milliyetçiliğe ait nationalize f millileştirmek, milletin emrine vermek; millet haline koymak nationally z milletçe
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor