mean Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f (meant) (ment) niyet etmek, kurmak, düşünmek; ifade etmek, mana vermek, kastetmek, demek istemek; demek He means well Ne kadar beceriksiz olsa da hüsnüniyeti var It is meant for you Bu sizin için What do you mean by it? Ne demek istiyorsun? Yaptığın doğru mu? You mean everything to me Sen benim her şeyimsin
    • s orta, vasat;vasati, ortalama; mat orantılı mean distance ortalama mesafe mean pressure ortalama basınç mean time vasati güneş saati Greenwich mean time Greenwich ortalama güneş saati
    • i iki şeyin ortası, vasat, orta; ılımlık; mat ortalama nicelik; istatistikte gözlem sonucu ortalama değer; man orta terim; bak means the golden mean her şeyin kararı, ikisi ortası, ideal olan şey
    • s adi, aşağı, değersiz; rezil, alçak, bayağı; cimri, pinti; kılıksız; yoksul; kdili huysuz; kdili utangaç; ABD, kdili keyifsiz; ABD, kdili kötü huylu, ahlâksız, tehlikeli; ABD, kdili zor, güç; ABD, (argo) şahane, nefis no mean city çok iyi şehir meanly z alçakçasına meanness i adilik; cimrilik
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor