look Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f, i bakmak, nazar etmek, dikkatle bakmak, görmek; düşünmek, mütalaa etmek; gözetmek; yönelmiş olmak; görünmek, gözükmek, benzemek; i bakış, nazar, bakma; görünüş, ifade; yüz ifadesi look about etrafına bakmak, dört yanını gözlemek veya kollamak look after bakmak, gözetmek look ahead ileriye bakmak, istikbale bakmak look alive acele etmek look around bütün ihtimalleri incelemek veya üzerinde düşünmek look back hatırlamak Look before you leap Düşüncesizce iş görmeyin look daggers bakışıyle tehdit etmek look down on (birini) hor görmek look for aramak, beklemek look forward to beklemek, ummak Look here! Bana bak! look in on kısa bir ziyaret yapmak look into araştırmak, soruşturmak, incelemek Look lively! Acele et! Çabuk ol! look on bakıp durmak, seyretmek; başkası ile aynı kitaptan okumak look one in the face utanmayarak veya cesaretle birinin yüzüne bakmak look out sakınmak; gözetmek look out for dikkat etmek look over incelemek, muayene etmek, göz gezdirmek, yoklamak look sharp dikkat etmek look the other way görmezlikten gelmek Look to your manners Davranışlarına dikkat et! Kendine gel look up gözleri yukarı dikmek; aramak, bakmak; ziyaret etmek, yoklamak; iyileşmek, düzelmek look up to hürmeti olmak, hürmet etmek; güvenmek, itimat etmek good looks gü zellik He looked me through and through Beni iyice inceledi Beni süzdü Things look bad for you işiniz kötüdür Yandınız looking glass ayna
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor