long Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f çok istemek, arzulamak, hasretini çekmek, özlemek long for özlemek, arzulamak long after a friend bir dostun özlemini çekmek long for freedom hürriyet hasreti çekmek I long to go Gitmeyi çok istiyorum longing i hasret, özlem longingly z hasretle, özlemle
    • z çok, pek: geç; müddetince, müddetine kadar, çok vakit, çoktan
    • s, i uzun; uzun süren, yorucu;mesafece uzun; alışılmıştan uzun; şümullü, uzak (tarih); i, (şiir) uzun hece long division bak division long dozen on üç Long Island New York eyaletinde bir adanın ismi long johns ABD, kdili uzun paçalı don long jump uzun atlama long measure uzunluk öIçüsü long on mevcudu bol, fazlası olan long shot kazanma ihtimali az bir teşebbüs veya bahis long since çoktan beri, epey zamandır long ton 1016 kiloluk ton long view uzağı görüş, ilerisini görüş; planlamada ilerideki sonucu düşünebilme a long face ekşi yüz, asık surat a long head alışılmıştan uzun kafa; zekâ, akıl, anlayış a long tongue uzun dil, colloq dillidüdük as long as mademki so long as sürece at long last en sonunda, nihayet before long yakında, çabuk in the long run nihayette, en sonunda not by a long shot kdili hiç not by a long sight, not by a long ways katiyen of long standing çok eski the long and the short of it uzun lafın kısası, hulasa, doğrusu longish s uzunca
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor