little Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s (-r, -st; less veya lesser, least) z, i küçük, ufak; kısa, az, cüzi; cici; ehemmiyetsiz, değersiz, naçiz; dar fikirli, geri; z az miktarda; hemen hiç gibi; i az miktar; ufak şey; az zaman Little Bear, Little Dipper Küçükayı takımyıldızı little by little azar azar, yavaş yavaş, tedricen little or nothing hiç denecek kadar az, hemen hemen hiç little theater amatör tiyatro; deneysel tiyatro a little slam briç on üç elden ibaret bir oyunun on iki elini kazanma in little minyatür halinde; kısa olarak make little of ehemmiyet vermemek; pek az anlayabilmek think little of kıymet vermemek, ehemmiyetsiz saymak; tereddüt etmemek Little did I think Aklımdan geçirmedim Give me a little timeBana biraz vakit verin He did what little he could Elinden geleni yaptı He little knows Bilmiyor ki Wait a little Biraz bekle littleness i küçüklük
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor