license Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • , İng licence i izin, ruhsat; izin tezkeresi, ruhsatname, lisans; ehliyet; aşırı serbestlik, çapkınlık; nizama riayetsizlik; yazıda ve sanatta kaidelere riayetsizlikli- cense tax içki satışı için verilen ruhsat parası export license ihraç ruhsatı import license ithalât ruhsatı
    • , İng Iicence f izin vermek; izin tezkeresi vermek; salâhiyet vermek licensee i ruhsat sahibi
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor