leave Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f, gen out ile yaprak sürmek, yapraklanmak
    • f (Ieft) bırakmak, terketmek; kalkmak; bir yerde bırakmak; vasiyet etmek, miras olarak blrakmak; vaz geçmek; havale etmek, tevdi etmek; yanından çıkmak, hizmetinden ayrılmak; haline bırakmak, kendi haline bırakmak, karışmamak, yalnız bırak mak; hdili müsaade etmek leave in the lurch müşkül mevkide bırakmak Leave it alone Elleme Bırak leave off giymemek; takmamak; vaz geçmek, bırakmak leave out atlamak, hariç bırakmak leave over tehir etmek, ertelemek Leave the house! Defol ! Two from ten leaves eight Ondan iki çıkarsa sekiz kalır The train leaves at four o'clock Tren saat dörtte kalkar
    • (i) izin, ruhsat, müsaade, mezuniyet: izin müddeti; veda, ayrılma leave of absence izin, mezuniyet leavetaking (i) ayrılma, veda by your leave müsaadenizle on leave izinli take French leave izinsiz savuşmak, özellikle borcunu vermeden sıvışmak take leave ayrılmak, veda etmek take leave of one's senses delirmek
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor