large Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s), (i) büyük, geniş, cesim, azim, iri, vasi; bol, çok, külliyetli, mebzul; (den) pupadan gelen (rüzgar);serbest; (i), (müz) ortaçağda kullanılan pek uzun bir nota at large serbest; umumiyetle; bütün ayrıntılarıyle, mufassalan largehearted (s) iyi kalpli, cömert ruhlu, halden anlayan largeminded (s) geniş fikirli, serbest düşünüşlü in the large bütün şümulü ile largerthanlife (s) epik veya efsanevi özellikleri olan largely (z) ekseriyetle, ziyadesiyle; bol bol, büyük largeness (i) büyüklük, cesamet, genişlik largish (s) irice, büyücek
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor