just Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s doğru, haktanır, haklı, adil; tam the just iyiler (din edebiyatı) justly z adaletle, haklı olarak justness i hak; hak ve adalete uygunluk, haklılık, adalet; doğruluk, dürüstlük
    • z tam, tam tamına, kesin olarak; hemen, şimdi, biraz önce; ancak; hemen hemen; neredeyse; güçbela, darı darına; sadece, yalnız; kdili çok just how many tam tamma ne kadar just now hemen şimdi, biraz evvel, tam şimdi just then o arallk, o esnada, derken just there tam orada just the same tıpatıp aynı; bununla birlikte, yinedeJust think! Düşün bir kere! Tasavvur et! He just escaped Dar kurtuldu It is just fine Çok güzeldir Not just yet Daha vakti gelmedi
    • bak joust
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor