international Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s) milletlerarası, beynelmilel, uluslararası, enternasyonal international code Mors alfabesi; (den) uluslararası işaret sancakları sistemi Inter national Date Line Büyük Okyanus'ta gün değiştirme hattı international Iaw milletlerarası hukuk International Morse Code Beynelmilel Mors Alfabesi International Phonetic Alphabet Milletlerarası Fonetik Alfabe internationally (z) milletlerarası olarak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor