in Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i etkili tarafın üyesi; kdili istenilen du- ruma erişme vasıtası ins and outs bir işin bütün ayrıntılarlı girdisi çıktısı; bir yerin bü- tün köşeleri
    • s dahili, iç; kazanmış; elinde; içeri doğru yönelen in and out kah içerde kah dışanda in-and-out s, mak bir içeri bir dışan hareket eden
    • ziçeride, içeriye, içine; evde; vazife ba- şında; mevsimi gelmiş be in with ortağı ol- mak; arkadaşı olmak have it in for kdili kin beslemek We are in for a fight şimdi çattık belaya ! muhakkak kavga çıkacak
    • edat içinde, içine, dahilinde, de, da; giymiş, süslenmiş, örtülü; (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış; düzenlenmiş; ile meşgul; amacıyle; vasıtasıyla; göre; bakımından; tesirinde; esnasında; ABD zamam dolmadan önce; halinde, vaktinde, mevsiminde; üzere, ile, iken in any case her halde, ne olursa olsun in a crowd ka- labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte in health sıhhatte in honor of şerefine in hot water sıcak suda; güçlük içinde, zor durumda in itself haddi- zatında, bağımsız olarak in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa in order that diye, ta ki in reply to -e cevaben, cevap olarak in sight görünürde in so far as -e kadar in that çünkü, cihetiyle, madem ki in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan in three months uç aya kadar, üç ay zarfında believe in him ona güvenmek blind in one eye bir gözü kör seven in number sayıca yedi, yedi adet
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor