iNSENSiBLE Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s hissetmez; hissiz, duygusuz; cansız, baygın; hissolunamaz, farkına varılamaz; yavaş; ilgisiz, aldırış etmeyen insensibil'ity i duygusuzluk, hissizlik, insafsızlık, merhametsizlik insensibly z duygusuzca, insafsızca, merhametsizce
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor