i Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • , fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol
    • , i i İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi; I harfi şeklinde herhangi bir şey; Romen rakamlannda bir sayısı
    • zam ben iyelik hali my benim nesnel hali me beni, bana, benden çoğ we biz iyelik hali our bizim, ours bizimki nesnel hali us bizi, bize bizde, bizden i kıs island, isle
    • kıs iodine
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor