hookup Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i birkaç cihaz veya elektrik devresinin birbirine bağlanması; kdili ilişki, bağlantı; birkaç radyo istasyonunu birleştirme
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor