head Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i) (çoğ heads) baş, kafa; kelle; reis, şef; baş yer, baş taraf, ön taraf; ekin başı, başak; madde, fıkra; kaynak, su başı, menba, pınar başı; zirve, şahika, doruk; akıl; manşet; konu; madeni paranın resimli yüzü (tura); göbek; bira köpüğü; birikmiş basınç; enerji sağlanan suyun düşme yüksekliği; (coğr) burun; (den) seren yakası; (den), yüznumara; (den), pruva; ABD,, argo esrar düşkünü; (çoğ head) baş: fifty head of cattle elli baş sığır head and shoulders above çok daha iyi Heads I win, tails you lose Ne olursa olsun ben kazanacağım, sen kaybedeceksin head money adam başına verilen vergi; bir düşmanın kellesinin getirilmesi karşılığında verilen para head of steam buhar basıncı; (kdili) şevk, gayret, hırs Heads or tails? Yazı mı tura mı? head over heels tepetaklak perende atma; adamakıllı head over heels in love sırılsıklam âşık head shop hipilere tütsü ve renkli afişler gibi eşya satan dükkân head tone (müz) kafasesi Heads up! ABD, (kdili) Dikkat! Yukarıya dikkat! head wind (den) pruva rüzgârı a crowned head kral; kraliçe bring to head karar noktasına getirmek, meydana çıkarmak, buhrana sebep olmak from head to foot baştan başa, baştan ayağa, tepeden tırnağa kadar give a horse his head dizginleri boşaltmak go to one's head başını döndürmek, aklını başından almak; burnu büyümek hang veya hide one's head utanmak, başını önüne eğmek I can't make head or tail of it Hiç bir şey anlayamıyorum It cost him his head Hayatına mal oldu keep one's head soğukkanlılığını muhafaza etmek, kendine hâkim olmak keep one's head above water yüzer durumda tutmak; borca girmemek, ayağını yorganına göre uzatmak Iose one's head kendinden geçmek, aklı başından gitmek, şaşırmak; boynu vurulmak make head against güçlükler karşısında ilerlemek off one's head, out of one's head (kdili) deli, çıldırmış zıvanadan çıkmış, kaçık over one's head anlaması zor; yapabileceğinin üstünde; daha yüksek bir makama (baş vurma) put their heads together baş başa verip düşünmek put something out of one's head unutmak veya unutturmak rocks veya holes in the head argo delilik, çatlaklık take it into one's head aklına koymak, tasarlamak talk one's head off bir kimsenin kafasım şişirmek the crown of the head başın tepesi The song runs in my head şarkı aklıma takıldı turn one's head överek gururlan- dırmak under the head of başlığı altında, maddesinde yell one's head off şiddetle ve durmadan azarlamak
    • (s) baş, başta olan; başa ait head sea (den), baş denizleri, önden gelen dalgalar
    • (f) başta olmak, birinci olmak, önde gelmek; lider (başkan, reis, önder, şef) olmak; (den), dümen kırmak, yönelmek, yöneltmek; baş koymak, baş yapmak; başını kesmek, buda- mak (ağaç); baş olmak, başına geçmek; başa koymak, başına geçirmek; olgunlaşmak, yetişmek (tahıl); üstünlük sağlamak, geçmek; (den), başı çevrili olmak, başı bir tarafa doğru olmak; baş bağlamak, baş vermek (lahana, turp) head for (bir hedefe) doğru gitmek, yönelmek head off yolunu kesmek head up (kdili) başkanlık etmek
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor