hang Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) (hanged) asarak idam etmek
    • (i) duruş (etek, perde); anlam, mana, kullanılış tarzı; sarkma, asılış get the hang of usulünü öğrenmek, manasını kavramak not give a hang aldırmamak, umursamamak
    • (f) (hung) asmak; takmak; sarkıt mak; eğmek (baş); kaplamak, yapıştırmak; ABD engellemek, mani olmak (jüri kararı); asılmak, asılı olmak, sallanmak, sarkmak hang around (kdili) başıboş gezerek beklemek hang back tereddüt etmek, çekinmek hang fire zamanında ateş almamak; neticesi çıkmamak hang heavy yavaş geçmek (zaman) hang in the balance muallâkta olmak Hang it ! Lânet olsun ! hang on bağlı olmak; yapışmak; peşini bırakmamak hang out sarkmak, asılmak; sarkıtmak, asmak; argo (bir yerde) vakit geçirmek, oyalanmak hang over abanmak, sarkmak, başında olmak (iş); tehdit etmek; eskiden kalmış olmak hang together daima beraber olmak, birbirinden ayrılmamak; birbirini tutmak hang up geri bırakmak, ertelemek, tehir etmek; ABD kapamak (telefon) be hung up on aklı bir şeye takılmak; bir şeyin delisi olmak; tutturmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor