half Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s), (z), (i) yarım (for less than one); buçuk (for more than one); (z) yarı, yarı yarıya; kısmen; (i) yarı half binding arkasıyla köşeleri deri ve yanları kâgıt veya bez cilt half blood melez, yarım kan half brother üvey erkek karde, anne veya babası bir olan erkek kardeş half crown iki buçuk şilin değerinde eski ingiliz gümüş parası half gainer balıklama dalış half hitch dülger bağı bir volta, sade ilmik helf holiday yarım gün tatil, öğleden sonra tatil half life (fiz) radyoaktif bir maddenin yarısının kaybolması için gerekli olan müddet, yarılanma süresi half measures yeterli olmayan tedbirler half mourning yarı matem elbisesi, matem süresinin sonunda giyilen grili veya beyazlı elbise half nelson spor boyunduruk half note (müz) ikilik nota, beyaz nota half pay yanm maaş; açıkta bekleme maaşı half pint bir bardaklık öIçü; ABD, argo kısa boylu adam half seas over sarhoş half sister üvey kız kardeş half sole gizli pençe, yanm pençe half time haftaym, ara; yanm günlük (çalışma) at half cock tetiği yan çekilmiş halde; çileden çıkmış halde, tepesi atmış olarak better half eş (kadm veya erkek) by half çok fazla cut in half, cut into halves yarıya bölmek do a thing by halves bir işi yanm yamalak yapmak go halves yarı yarıya böIüşmek go off halfcocked (kdili) tedariksiz gitmek have half a mind meyilli olmak It is half past one Saat bir buçuk not half bad hiç de fena olmayan
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor