group Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i), (f) grup, küme, öbek; heyet, topluluk; (kim) benzer nitelikli öğeler grubu; (jeol) aynı zamanda teşekkü1 ettiği farzolunan kaya tabakaları; (biyol) birbiri ile benzerlikleri olan hayvan veya bitki sınıfı; (f) gruplara ayırmak, yan yana koymak; bir araya gelmek, gruplaşmak group insurance grup sigortası, toplu sigorta
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor