good Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s) (better, best) (i), ünlem iyi, âIâ, güzel, hoş; uygun, münasip, yerinde; faydalı; doğru; hayır sahibi, kerim, cömert; uslu, itaatli; dini bütün; muteber; şerefli; sağlam, mükemmel, dolgun; çok, büyük; hünerli; güvenilir; hayırlı; bozulmamış; sıhhatli; (i) salâh, iyilik, doğruluk; iyi ve hayırlı şey; hayır; fayda; menfaat, yarar; the ile iyi insanlar; ünlem, bazen very ile pekalâ good and (kdili) tamamen, çok good breeding terbiye Good day Merhaba Günaydın Allaha ısmarladık Güle Güle Good evening iyi akşamlar Akşam şerifler hayrolsun Tünaydın good fellow iyi adam, iyi çocuk, hoşsohbet kimse good fellowship (i) sohbet, arkadaşlık good for -e yarar; muteber; dayanır good for a lira bir lira değe- rinde good for nothing hiç bir işe yaramaz Good for you ! Aferin ! Good gracious ! Allah Allah ! Tuhaf şey !l Good heavens ! Aman yarabbi ! Allah Allah ! good humor hoş mizaç; şakacılık good looking (s) yakışıklı, güzel; cazip Good morning Günaydın Sabah şerifler hayrolsun good natured (s) iyi huylu, yumuşak huylu Good night İyi geceler Allah rahatlık versin good offices yardım, vasıta olma, ara bul ma (özellikle diplomatik konularda) good old days geçmiş iyi günler good sense makul düsünüş, aklıselim good-tempered (s) iyi huylu, yumuşak başlı good works hayır işleri, hasenat, sevap a good long time bir hayli uzun zaman a sood turn iyilik etme a good while bir hayli zaman good and angry epey kızgın as good as hemen hemen, neredeyse; gerçekten as good as dead hemen hemen öImüş gibi as good as gold gerçekten altın gibi Be good enough to come (ing) Gelmek lütfunda bulunun for good veya for good and all temelli olarak, daimi olarak He will come to no good 0 adam olmaz hold good geçerli olmak; değerini korumak How good of you ! (ing) Bu ne lütuf ! Çok naziksiniz I have a good mind to aklıma koydum, tasarladım, yapacağım in good spirits neşeli, keyfi yerinde make good başarmak, muvaffak olmak, adam olmak, sağlamlaştırmak; (zararını) ödemek to the good kârdır What's the good of it? Neye yarar?
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor