geometricical Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s geometrik, hendesi; geometrik sekillerle süslenmiş eski Yunan çömleklerine ait geo- metric progression geometrik artma ve eksilme geometric propcrtion, geometric ratio geometrik orantı, geometrik bağlantı geometric tracery mim kargir binalarda geometrik şekillerle yapılan oyma süs geometrically z geometrik olarak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor