generation Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i zürriyet husule getirme, doğuş, doğuruş, tenasül; nesil, soy, zürriyet, batın; vasat olarak insan nesli farzedilen otuz yıl generation gap aile ile çocuk arasındaki görüş farkından doğan anlaşmazlık
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor