general Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s, i umumi, genel, külli; umuma ait, şümullü; içinde her şey bulunan; kesin olmayan, takribi; i umum, avam, halk; ask general general average den büyük avarya general cargo den karışık yük general delivery postrestant, postanede sahibine teslim olunan mektup general eIection genel seçim general officer ask albaydan yüksek rütbeli subay, general general orders ask bütün orduya şamil olan emirler general practitioner tıb ihtisası olmayan doktor, pratisyen hekim general purpose her işte kullanılabilen, her gayeye uygun general resemblance umumi bir benzeyiş general rule genel kural general staff ask genel kurmay, erkânı harbiye general strike genel grev as a general rule genellikle, umumiyetle attorney general baş savcı, müddeiumumi brigadier general tuğgeneral full general orgeneral in general genel olarak, hiç bir özelliği olmadan Iieutenant general korgeneral major general tümgeneral generally z genellikle, umumiyetle
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor