gallic Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s Galya ile ilgili; Fransa'ya ait Gallican s Galya veya Fransa'ya ait; Fransız Katolik kilisesine an Gallicism i Fransızcaya mahsus veya Fransızcadan alın mış terim Gallicise f Fransızlaştırmak, Fransızlaşmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor