frank Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i), (k)dili sosis
    • (i) ortaçağda Cermen kavimlerinden birine mensup kimse, Frank; Avrupalı, Frenk
    • (f), (i) postada ücretsiz gitmesi için mektubun üzerine imza atmak, (mektup, telgraf) parasız göndermek; muaf tutmak, istisna etmek; (i) (mektup) posta ile parasız gönderme hakkı; ücretsiz gitmesi için mektupların üstüne atılan imza; ücretsiz giden mektup
    • (s) açık sözlü, serbest, samimi, içi dışı bir; açık, aşikâr frankly (z) açıkça, dobra dobra; samimi olarak frankness (i) açık sözIülük, samimiyet
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor