follow Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f), (i) takip etmek, izlemek; mesleğinde çalışmak; kovalamak, peşini bırakmamak, arkasından yetişmeye çalışmak; uymak, taklit etmek, örnek almak; sonucu olmak, anlaşılmak, çıkmak; (i) takip, izleme follow after peşinden gitmek, takip etmek follow one's nose dosdoğru gitmek follow out (bir işi) sonuna kadar götürmek follow suit iskambil aynı cinsten oynamak; bir kimseyi kendine örnek almak follow the hounds köpek kullanarak atla ava gitmekb follow the sea denizci olmak follow through başladığına devam edip sonuca bağlamak; tenis veya golf oyununda topa vurduktan sonra raket veya sopayı sallamaya devam etmek followthrough (i) devam, tamamlanma follow up takip etmek, izlemek, kollamak; tamamlamak followup (i) takip etme; takip etmede kullanılan herhangi bir şey as follows böylece; aşağıda gösterildiği şekilde It follows from this that Bundan da anlaşıldığı gibi, binaenaleyh
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor