find Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) (i) bulmak, keşfetmek; anlamak, sezmek; tedarik etmek; arayıp bulmak; ulaşmak, erişmek; (i) buluş, bulunmuş şey, bulgu, keşif find expression ifade edilmek; kendini göstermek find fault (with) kusur bulmak find for the plaintive (huk) davacı lehine karar vermek find guilty suçlu çıkarmak, mahkum etmek find oneself olmak; kendini bulmak, kendine gelmek find one's feet durumu düzeltmek, kendini geçindirecek hale gelmek, istidatlarını geliştirmek find out öğrenmek, haberdar olmak, farkına varmak, anlamak find wanting kusurlu bulmak, eksik bulmak finder (i) bulucu; (astr) büyük teleskopa iliştirilen ve keşif vazifesini gören ufak teleskop; (foto) vizör finding (i) bulunmuş veya keşfedilmiş şey; bulgu; sonuç, netice, karar




online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor