fig Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (kıs) figurative, figure
    • (i) incir ağacı; incir, yemiş; önemsiz herhangi bir şey figleaf (i) incir yaprağı; gizlenmesi gereken şeyin örtüsü Bengal fig Hint inciri, (bot) Ficus bengalensis coprifig (i), wild fig yaban inciri, (bot) Ficus carica mulberry fig Arabistan inciri purple fig kavak inciri
    • (i), (f) (ged, ging) esvap, üstbaş, donatım; hal: (f), (k)dili donatmak, süslemek in full fig giyimli; tam teçhizatlı
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor