even Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) düzleştirmek, düzletmek, tesviyeetmek; up ile eşitlemek, müsavi hale getirmek, düzeltmek
    • (z) hatta, bile, dahi; düz, eşit olarak; tamamıyla, tam even if olsa bile even so öyle olsa da, rağmen
    • (s) düz, düzlem, müstevi; eşit, müsavi; düzenli, muntazam; doğru, tarafsız,bitaraf; paralel, muvazi, denk, aynı seviyede;çift, tam (sayı); temkinli, değişmez evencolor her tarafı aynı tonda olan renk evenhanded (s) tarafsız, bitaraf even number çift sayı even with the roof dam yüksekliğinde, damla bir hizada get even with intikam almak, hakkından gelmek break even kâr ve zararı eşit olmak, ancak masrafını karşılamak on an even keelden (gemi) yatay durumda odd and even tek ve çift evenly (z) düz bir durumda; eşit olarak; tarafsızca evenness (i) düz oluş; eşitlik; tarafsızlık
    • (i) ,şiir akşam
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor