day Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i) gündüz; gün; zaman, devir day after day, day by day günden güne day camp gündüz kampı day in, day out her gün day labor gündelik iş day laborer gündelikçi day letter adi telgraf day nursery gündüz bakımevi, kreş day school derslerin gündüz yapıldığı okul, örencilerin gündüz devam ettiği okul, yatısız okul days of grace borçluya borcunu ödemesi için fazladan tanınan üç gün all day bütün gün by day gündüzün call it a day paydos etmek Every dog has his day Herkesin şanslı olduğu bir günü vardır every other day gün aşırı, iki günde bir from day to day günden güne in days to come ilerde, gelecek günlerde It has seen better days Eskimiştir judgment day kıyamet günü, mahşer günü pay day maaş günü solar day yirmi dört saat some day bir gün, günün birinde some fine day Allahın bir gününde the last day kıyamet günü the other day geçen gün, birkaç gün evvel twice a day günde iki kere
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor