cut Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) (cut, -ting) kesmek, dilimlemek; biçmek; yontmak; kamçılamak; katetmek; (filmi) kesmek; (konuşma, kitap) kısaltmak; incitmek; görmezlikten gelmek; (k)dili derse gitmemek, informal asmak; fiyatını indirmek; durdurmak (sinema, fotoğraf makinası, motor); spor (topa) fırıldatıp vurmak; sulandırmak (içki); sapmak; iskambil kesmek; hadım etmek cut across her konuya dokunmak; üstün olmak; kestirme yoldan gitmekcut adrift serbest bırakmak cut and run bırakıp kaçmak, informal sıvışmak cut a tooth diş çıkarmak (çocuk) cut back azaltmak; kesip kısaltmak; geri dönmek cut both ways hem iyi hem kötü etkileri olmak cut corners ucuz veya kestirme yoldan halletmek cut down öIdürmek; (ağaç) kesmek; azaltmak; kısaltıp yeniden dikmek (elbise) cut into azaltmak cut loose baskıdan kurtulmak; informal sulanmak cut no ice önemli olmamak cut one's coat according to one's cloth ayağını yorganına göre uzatmak cut one-s teeth on ile başlamak cut short kısa kesmek cut the ground from under etkisini yok etmek cut to the bone asgari dereceye indirmek cut in lafını kesmek, sözün arasına girmek; iskambil birinin yerini almak; danseden bir çifte gidip erkekten damını almak; trafikte birden arabaların arasına girmek Cut it out (k)dili Yapma Bırak cut off kesmek; yolunu kesmek; mahrum etmek cut out kesip çıkarmak; bırakmak; sürüden ayırmak; (metinden) çıkarmak; uygun olmak ; yerini almak; trafikte sıradan çıkıp sollamak cut up parça parça kesmek, doğramak; çok etkilemek; (k)dili yaramazlık etmek
    • (s) kesilmiş, kesik, biçilmiş; tenzilâtlı; doğranmış, kıyılmış; yontulmuş; sulandırılmış: hadım edilmiş cut and dried evvelden hazırlanmış, hazır; sıkıcı, tatsız cut glass billur, kristal cut-price s tenzilatlı, indirimli (fiyat) cut-rate (s) indirilmiş (fiyat)
    • (i) kesme, kesiş; biçki; biçim, şekil; oyulmuş geçit; dilim, parça; (matb) klişe; hisse, pay; (ABD), argo bir soygun veya ganimetten bir kimseye düşen pay; inciten söz veya tavır; fiyat, tahsisat veya maaştan indirim, kesinti cut of beef sığır etinden belirli bir kısım (biftek, kotlet, kontrfile) cuts of meat et kesimleri a cut above bir derece daha iyi short cut kestirme yol
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor