common Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s)genel, yaygın, umumi, umuma ait; ortak, müşterek; evrensel; adi, bayağı, kaba; alışılmış, mutat common carrier para ile yolcu veya yük taşıyan firma common consent umumun rızası common divisor (mat) ortak tam bölen common fraction (mat) bayağı kesir common gender (gram) hem eril hem dişil common good kamu yararı common knowledge bilinen gerçek common law orf ve âdete dayanan hukuk common-law marriage resmi nikâhsız beraber yaşama common man alelade bir kimse Common Market Ortak Pazar common multiple (mat) ortak katsayı common noun cins isim common or garden variety bayağı, alelade cinsten, sıradan Common Pleas medeni hukuk davalarına bakan mahkeme common room umuma mahsus salon common scold şirret kadın common sense sağduyu common stock alelade hisse senetleri common time (müz) 4/4 lük ölçü common touch sempatik olma kabiliyeti the common run orta, vasat commonly (z) çoğunlukla, çok kere
    • (i) genel park veya otlak, halkın ortak malı olan yer, meydan; (huk) bir kimsenin başkasının toprak veya suyu üzerinde hak iddia etmesi in common müştereken, beraber, birlikte, ortaklaşa in common with ile ortak olarak out of the common fevkalade, alışılmamış short commons yetersiz yiyecekler
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor