come Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f)gelmek, yaklaşmak, varmak; olmak, vaki olmak;akla gelmek;(k)dili orgazma varmakcome about olmak, vaki olmak;dönmek, volta etmekcome acrossrast gelmek, karşılaşmak;intiba bırakmak;argo istenileni yapmak, sakladığını çıkarıp vermekcome across with argo teslim etmek, ödemek, vermekcome along beraber gelmek;iyileşmekcome alongside yanaşmak, bordaya gelmekcome around kendine gelmek, ayrılmak, uğramak;razı olmakcome at varmak, ulaşmak; ile uğraşmak; üstüne yürümek, saldırmak come back hatıra gelmek, eski formunu bulmak; argo ters bir şekilde cevaplandırmak come by elde etmek, edinmek; yakınından geçmek, uğramak He comes by his good looks naturally Sevimli yüzü anasıyla babasına çekmiş come down inmek, düşmek, intikal etmek, geçmek; argo uyuşturucu madde kullandıktan sonra kendine gelmekcome off one's high horse (k)dili hak etmek;elde etmek, almakcome into (mirasa) konmak; girmek, katılmak come of çıkmak, -den gelmek come of age reşit olmak come off çıkmak, kopmak;olmak, vaki olmak;sona ermek, bitmek; sonunu erişmek; argo tutnmak Come off it ! (k) dili Saçmalama! come on rast gelmek;gelişmek ilerlemek; sahneye çıkmak, yerinden çıkmak; yayınlanmak; meydana çıkmak; sosyeteye takdim edilmek (genç kız); sonuçlamak, neticelenmek come out with söylemek, ağızdan kaçırmak;satışa çıkarmak come over olmak, bir hal takınmak; (karşıdan) gelmek; taraf değiştirmek, katılmak come round (bak)come around come short az gelmek, yetmemek come through with (k)dili (beklenileni) yapmak come to ayrılmak, kendine gelemek; (bir çareye, bir karara) varmak, erişmek, başlamak, den orsa etmekcome to a head olgunlaşmak; dönüm noktasına varmak; baş vermek come to blows yumruk yumruğa gelmek come to grief başı darda olmak; başarısızlığa uğramak come to grips with ciddiyetle ele almak come to hand gelmek, alınmak come to life canlanmak come to light meydana çıkmak come to hothing boşo gitmek, neticesiz olmak come to one's senses aklı başına gelmek, aklını başına toplamak; ayrılmak, açılmak come to pass vaki olmak come to stay yerleşmek come to terms (with) uzlaşmak, anlaşmak; teslim olmak, kabul etmek Come to think of it Aklıma gelmişken come true gerçek leşmek, doğru çıkmak; filizlenmek come under girmek come up against -e çatmak, ile karşılaşmak come up to (belirli bir hizaya) kadar gelmek; (belirli bir seviyeyi) tutturmak come up with ABD, (k)dili öne sürmek, ortaya atmak come upon bulmak; karşılaşmak; saldırmak come what may ne olursa olsun Come July and we'll be swimming Temmuz geldiğinde denize girmiş olacağız to come önümüzdeki gelecek come-at-able (s)erişilebilir
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor