clear Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) temizlemek; kurtarmak; aydınllğa kavuşturmak; engeli aşmak; hesabını temizlemek; borcunu ödemek; temize çıkarmak; gümrükten çekmek; tahliye etmek; net kar etmek; tahsil etmek (çek vb); temizlenmek; takas odalannda çek vb'ni değiştirmek; limana giriş veya çıkış izni almak clear away kaldırıp götürmek; kaybolmak clear for action harbe hazır etmek, işe koyulmaya hazır etmek clear off kaldırıp temizlemek clear out çekilip gitmek; defolmak; boşaltıp temizlemek clear the air işleri düzeltmek; gerginliği gidermek clear the decks diğer işleri bir tarafa itip belirli bir işe koyulmak clear the way yol açmak clear up halletmek; aydınlatmak; açılmak (hava); iyileşmek (hastalık)
    • (s) açık, aydınlık vazıh; parlak, berrak; şeffaf, saydam; net; kati, kesin; masum, temiz; sakin; açık (arazi vb); hudutsuz; takıntısız clear conscience vicdan rahatllğı clear-cut (s) keskin; açık ve seçik clear evidence açık ve kesin ispatlayıcı delil
    • (z) açıkça, açık olarak; tamamen, bütünüyle
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor