charge Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) yüklemek, tahmil etmek; doldurmak (tüfek, top, ocak vb); doyurmak; (havayı) gerginleştirmek; elek şarj etmek; emretmek, vazifelendirmek, itham etmek, mesul tutmak; mükellef addetmek; fiyat talep etmek; hücum etmek, hamle yapmak, saldırmak; hesaba kaydetmek, geçirmek; emir verilince yere yatmak (köpek) charge off gözden çıkarmak; elden çıkarmak charge with yüklemek; itham etmek, suçlamak; borçlandırmak
    • (i) yük, hamule; bir atışta kullanılan patlayıcı madde miktarı; görev, vazife; idare, nezaret, bakım; emanet; mesuliyet; itham, yükümleme; masraf, fiyat; ücret; vergi, rüsum, harç; emir, hücum, hamle, saldırı; borç; elek şarj charge account mağazada açık hesap charge plate veresiye alışverişte gösterilen kağıt in charge nezaret altında; amir, buyuran kimse in charse of ile yükümlü; yönetici vasfında take charge of mesuliyetini üzerine almak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor