case Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i) durum, vaziyet, hal; mesele, problem; hasta; vaka; dava; (gram) ismin hallerinden biri; (k)dili garip bir kimse; (f),(ABD), argo iskandil etmek, dikizlemek case ending (gram) hal takısı case history tıbbi, sosyolojik veya psikiyatrik incelemelerde kullanmak üzere şahıslar veya aileler hakkında toplanan malumat case in point konuşma konusu olan mesele case knife kılıflı büyük bıçak case law mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk case lawyer dava vekili, avukat case shot şarapnel case system mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk sistemi in any case her halde, ne de olsa, mutlaka in case eğer, şayet in case of, in case that olduğu taktirde in that case o taktirde Iower case (matb) küçük harf make out a case kuvvetli deliller göstermek upper case (matb) büyük harf
    • (i), (f) kutu; mahfaza; kın; kasa; çerçeve; matbaa tezgâhı; (f) kutu veya mahfaza içine koymak, sokmak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor