call Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (i) bağırma, çağırma, bağırış, haykırma; ötüş ötme (kuş); boru (avcılıkta); boru sesi; kısa ziyaret, kapıdan uğrama; celp, davet, çağrı; lüzum ihtiyaç; hak iddia etme, talep etme; yoklama call girl fahişecalling card kartvizit call letters radyo istasyonlarını belirten harfler call number kütüphanelerde kitapları sınıflandıran numara close call dar kurtulma direct call ara santralsız konuşma local call şehir içi konuşma long distance call şehirlerarası konuşma, milletler arası konuşma on call hazır person to person call ihbarlı konuşma, davetli konuşma reversed-charges call ödemeli konuşma station to station call normal konuşma, santral aracılığıyla konuşma toll call ücrete tabi konuşma trunk call şube hattı vasıtasıyla konuşma within call seslenildiği zaman duyulabilecek uzaklıkta put a call through telefon etmekThere is a call for youSizi telefondan arıyorlar
    • f bağırmak, seslenmek, çağırmak; davet etmek, ilân etmek; bağırarak ilgi çekmek; çağrıda bulunmak, haber vermek (kongre, toplantı); telefon etmek; isimlendirmek, hitap etmek; olarak kabul etmek; haykırmak; ilgi çekmek için yüksek sesle konuşmak; uğramak; telefonla aramak; iskambil istemekcall at uğramak call attention to dikkatini çekmek call back geri çağırmak; arayan kimseye telefon etmek call down niyaz etmek; (k)dili azarlamak call for istemek; gerekli olmak call forth ortaya çıkmasına sebep olmak call in toplamak (para, borç) call into question yalancı çıkarmak call off çevirmek; yüksek sesle okumak; iptal etmek call out yüksek sesle konuşmak; işbaşına çağırmak; greve çağırmak call to mind hatırlamak, hatırlatmak call to order münazara kurallarını uygulatmak call up hatırlamak; askeri vazifeye çağırmak; telefon etmek
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor