buy Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f), (i) satın almak, almak: bir şey karşıIığında sağlamak: kiralamak: rüşvetle elegeçirmek, elde etmek; alıcı durumunda olmak,müşteri olmak; (i) alış, alma: kelepir; ABDsatın alınan şey; ABD, (k)dili pazarlık buy in ortak olmak; hisse almak: sahibi için geri almak; argo üyeliğe kabul parası vermek buy of rüşvetle elde etmek, rüşvetle defetmek, savuşturmak; satın almak buy out bütün hisselerini almak buy over rüşvetle (birini) satın almak buy up tümünü satın almak, kapatmak buyer (i) alıcı, müşteri buyer's market alıcı piyasası
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor