bring Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f getirmek; hâsıl etmek; sevketmek; icbar etmek, mecbur tutmak bring about sebep olmak, hâs etmek; beraberinde getirmek bring an action, bring suit dava etmek bring around, bring round kandırmak, ikna etmek; ayıltmak, kendine getirmek bring down the house tavan yıkılırcasına alkışlanmak bring forth hâsıl etmek, meydana getirmek; doğurmak; sebep olmak bring forward ileri sürmek, ortaya atmak; hesap yekününü nakletmek bring home to ikna etmek, gerçeği kabul ettirmek, ispat etmek bring in ithal etmek; arzetmek; kazandırmak bring off başarı1ı olmak bring on husule getirmek, sebep olmak bring out meydana çıkarmak, göz önüne sermek, belirtmek; neşretmek bring over kandırmak, ikna etmek bring to den gemiyi orsa alabanda etmek; aklını başına getirmek, ayıltmak bring to bear etkilenmesine sebep olmak bring to book hesap verdirmek bring to pass yaptırmak husule getirmek bring through hastalıktan kurtarmak bring under ram etmek; kendi buyruğuna tabi etmek bring up yetiştirmek büyütmek: yaklaşmasını sağlamak bring up the rear bir sıranın sonuna gelmek
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor