bread Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i ekmek, yiyecek; maişet, geçim; (argo) para breadbasket i ekmek sepeti; mec tahıl ambarı; (argo) mide bread crumb ekmek kırıntısı, ekmek içi breadfruit i ekmek ağacı, bot Artocarpus bread line parasız ekmek veya yemek almak için meydana gelen kuyruk breadroot i yenilebilen bir bitki kökü breadstuff i ekmeklik tahıl breadwinner i kendisinin ve kendisine muhtaç olanların geçimini temin eden kimse bread and butter tereyağlı ekmek; kdili geçim, maişet cast one's bread upon the waters karşılığını beklemeden iyilik etmek know which side one's bread is buttered on gerçek çıkarının nerede olduğunu bilmek
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor