blood Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i kan; bitkilerin suyu, özsu; kan dökme; mizaç, huy; nesep soy; asalet; kan rabıtası, kan bağı; akrabalık; delikanlı blood bank kan bankası blood blister kan oturması blood corpuscle anat kan cisimciği blood count kan sayımıblood feud kan davası blood group kan grubu blood heat kan ısısı, 37C blood and iron asker kuvvetine dayanma Blood is thicker than water Eninde sonunda akrabalık kendini belli eder blood money kiralık katillere verilen para; diyet blood poisoning kan zehirlenmesi blood pressure tansiyon blood relationship kan bağı blood serum biyol kanın renksiz sıvı kısmı, serum blood strange sıçan kuyruğu, bot Mysosurus minimus blood test kan tahlili blood and thunder gürültülü patırtılı (roman ,sinema blood transfusion kan nakl blood vessel anat kan damarı blue blood gerçek aristokrat, soylu kimse cold-blooded s sogukkanlı hot-blooded s çabuk kızan, öfkeli in cold blood göz göre göre, bile bile; merhametsizce of one blood aynı ırktan, ırktaş His blood is up Gözü dönmüş öfkelenmiş blood bath katliam
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor