black Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • i, s, f siyah renk; siyah boya; siyah elbise; zenci; s siyah, kara; karanlık, kasvetli; kirli; uğursuz, kızgın, dargın; f karartmak, siyahlatmak, siyaha boyamak; kararmak, siyahlanmak a Black zenci black-and-blue s çürük, morarmış Black-and-Tan terrier kahverengi benekli siyah teriyer black and white yazı; basılı şey; siyah beyaz resim black art büyü black belt judo'da en yüksek derece; ABD siyahların beyazlardan daha çok olduğu bölge; ABD toprağı siyah olan bölge black body fiz siyah cisim, hiç ışın yansıtmayan kuramsal cisim black book kara listede olanların isimlerinin kayıtlı olduğu defter black box montajda bir tüm olarak takılan elektronik cihaz; içine bakılmadan kullanılacak cihaz black coffee siyah kahve, alafranga kahve, sade ve sütsüz kahve Black Death ondürdüncü yüzyılda Avrupa'yı kıran veba hastalığı black diamond maden kömürü black eye siyah göz; morarmış göz; kara leke blackeyed Susan öküzgözüne benzer bir çeşit sarı papatya black face (tiyatro) zenci rolüne girmiş beyaz adam; matb siyah baskı black flag siyah flama korsan flaması Black Forest Kara Ormanlar (almanyada) black hole hapishane koğuşu, askeri ceza koduu black horehound kara yer pırasası, bot Ballota nigra black lead grafit black letter bir çesit matbaa harfi, gotik harf black magic büyü Black Maria kdili hapishane arabası; cenaze arabası black mark kara leke black market kara borsa black mass şeytana ibadet ayini black medic kelebek otu, kara yonca, bot Medicago lupulina Black Muslim ABD'de islâm din ve âdetlerini kabul eden bir zenci mezhebine bağlı kimse black out i, ask karartma; tiyatro vb'nde ışıkların sönmesi black out karartma tatbikatı yapmak; geçici olarak şuurunu veya görme duyusunu kaybetmek black pepper karabiber black power zencilerin talep ettikleri toplumsal ve kanuni hakları temsil ve temin eden güç black pudding kıyma, yulaf unu ve kan ile yapılan bir iskoç yemeği Blaek Sea Karadeniz black sheep bir ailede diğer fertlere benzemeyen ve hep güçlükler çıkaran kimse Blaek Shirt Kara Gömlekli; Faşist bir kurulusun üyesi black tea siyah çay blackthorn i karaçalı, karadiken black tie siyah papyon kravat; smokin black walnut bir nevi siyah ceviz black widow zehirli bir örümcek, zool Latrodectus mactans in the black alacak bakıyesi olan blackish s siyahımsı blackly z karanlık olarak blackness i siyah oluş; karanlık olma
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor