big Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • s büyük, iri, kocaman, cüsseli; gebe; büyümüş; mühim, etkili; yüksek ruhlu, a1i; yuksek (ses) Big Ben ingiliz parlamento binasındaki büyük saat ve çanı Big Brother diktatör big business büyük sermayeli ticaret big game büyük av; ağır ve tehlikeli teşebbüs big-hearted s eli açık, mükrim big shot, big wheel (argo) kodaman, ekabir big tree Kaliforniya'da bulunan sekoya ağacı, bot Sequoia Washingtoniana big with gebe, yüklü bigness i büyüklük, kocamanlık
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor