away Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (z) uzağa, uzakta; bir yana; -den, -dan be away bulunmamak, başka yere gitmişolmak becarriedaway sürüklenrnek; kapılmak carry away alıp götürmek, sürüklemek come away bırakıp gelmek cut away kesmek, kesip atmak do away with yok etmek, öldurmek, ortadan kaldırmak drive away uzaklaşmak; kovmak, defetmek eat away aşındırmak; yiyip bitirmek far away uzağa, çok uzakta, uzaklarda fire away hemen ateş etmek; durmadan konuşmakfly away uçup gitmek, kaçmak give away bir kimseye hediye etmek; nikahta gelini güveye vermek; ihbar etmek, ele vermek go away gitmek, ayrılmak hide away saklamak, saklanmak make away with aşırmak, çalmak yürütmek put away kaldlrmak right away hemen, derhal send away başka bir yere göndermek, kovmak send away for mektupla ısmarlamak snatch away kapmak take away alıp götürmek waste away erimek, sararıp solmak
    • ünlem Defol ! Haydi !
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor