as Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (z) gibi, veçhile, suretle; iken as so oldugu gibi, dahi, o veçhile as well as gibi as you were going siz giderken so as gibi, suretle, veçhile; için; ki asas kadar so as to see görecek surette, görmek için This is as good as thatBu da diğeri kadar iyidir He bought the farm as well as the houseHem evi hem de çiftliği aldı As we have finished, we may go Mademki işimiz bitti, gidebiliriz ıt gets better as you go along iş ilerledikçe daha iyi oluyor Do as I do Sen de benim yaptığımı yap Expensive as it was, I bought it Çok pahalı olduğu halde aldım as is şimdiki durumuyla I'II buy it as is Olduğu gibi satın alırım
    • baglaç çünkü, mademki, nitekim as if, as though, as it were sanki, güya as to, as for gelince, hakkynda, sorarsanız AS (kıs) Anglo-Saxon
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor