angle Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (f) olta ile balık avlamak angler (i) olta ile balık tutan kimse; başka balıkları yutan büyük ağızlı ve boynuzlu bir çeşit balık, fenerbalığı, (zool) Lophius piscatorius
    • (i) açı, zaviye; sivri köşe; görüş açısı; vecih, cihet, safha; argo kâr angle of incidence gelme açısı angle of reflection yansıma açısı angle of vision görüş açısı acute angle dar açı adjacent angles bitişik açılar aIternate angles iç veya dış ters açılar critical angle en küçük kırılma açısı; (hav) zor iniş açısı drift angle (den) (hav) akıntı açısı abtuse angle geniş açı plane angle düzlem açı right angle dik açı spherical angle küresel açı angled (s) açılı, zaviyeli, köşeli
    • (f) köşeler yaparak dönmek, viraj almak; (k)dili ima yoluyla bir şeyi veya fikri öne sürmek; el altından soruşturmak angle iron köşebent demiri
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor