above Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s) yukarıda olan; yukarıda zikredilmiş, daha önce gösterilmiş olan; semada olan, gökteki
    • (z) daha yukarıda olarak, sıraca önce olarak; rütbe veya iktidarca üstün olarak above-board (s) doğru, hilesiz, aşikâr above ground yeryüzünde, toprağa gömülmemiş
    • edat yukarısına, yukarısında, üstüne, üstünde fevkine, fevkinde; -den yukarıya, yukarıda, ustun; daha çok above all hepsinden ziyade, bütün bunlardan başka
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor