about Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • edat -(e) dair, hakkında; çevresine, etrafında; yakında, civarında, havalisinde; ötesinde berisinde, her yerinde; ile meşgul; için About facel (ask), emir Geriye don I about to come gelmek üzere beat about the bush bin dereden su getirmek about-face (i) geriye dönüş fikir veya karar değişimiShe has a special air about her Kendine özgü bir havası var
    • (z) aşağı yukarı, takriben, kadar; her tarafta; etrafa, etrafına; ötede beride, şurada burada; aksi yöne, obur tarafa; sıra ile about half a kilo yarım kilo kadar about 7 o'clock saat yedi sularında Iook about etrafına bakınmak order one about iş yüklemek put the ship about gemiyi aksi yöne çevirmek, tiramola etmek Turn about is fair play Tam karşılığını yapmak hak icabıdır
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor