Send Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f (sent) göndermek, yollamak; fırlatmak, atmak; sağlamak, bahşetmek; (ABD),( argo) sevinçten coşturmak send about one's business yol vermek, kovmak send away kovmak, uzaklaştırmak send back geri göndermek, iade etmek send down (İng) üniversiteden ihraç etmek send for aratmak, çağırtmak; biriyle ıs- marlamak send forth yaymak, neşretmek, çıkartmak send in içeri göndermek; sunmak, arzetmek, takdim etmek send off yollamak; uğurlamak, yolcu etmek send out göndermek, dışarı göndermek; dağıtmak, neşretmek send packing pılı pırtıyı toplatıp kovmak send up kdili hapis cezası vermek send word haber göndermek The telegram sent the household into a dither Telgraf evdekileri şaşkına çevirdi send'er i gonderici
    • f, i dalga kuvvetiyle hareket etmek; i dalga kuvveti, dalga itilimi
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor